Lupa

Produkty / Veřejně přístupná odborná informační služba

Ecriten

Produkt

Název:

Ecriten 100 mg potahované tablety
Ecriten 50 mg potahované tablety
Ecriten 25 mg potahované tablety

Kategorie:

urologie

Síly:

100 mg, 50 mg, 25 mg

Forma:

potahované tablety

INN:

sildenafili citras

Aktuálně:

je v prodeji