Lupa

Produkty / Veřejně přístupná odborná informační služba

Roxilip

Produkt

Název:

Roxilip 10 mg

Roxilip 20 mg

Roxilip 40 mg

Kategorie:

Kardiovaskulární onemocnění

Síly:

10 mg, 20 mg, 40 mg

Forma:

Potahované tablety

INN:

rosuvastatinum

Aktuálně:

V prodeji síly 10 mg a 20 mg.