Lupa

Produkty / Veřejně přístupná odborná informační služba

Normaglyc

Produkt

Název:

Normaglyc 1000 mg potahované tablety
Normaglyc 850 mg potahované tablety
Normaglyc 500 mg potahované tablety

Kategorie:

diabetes

Síly:

1000 mg, 850 mg, 500 mg

Forma:

potahované tablety

INN:

metforminum

Aktuálně:

je v prodeji